4.6

CiteScore

2.2

Impact Factor
  • ISSN 1674-8301
  • CN 32-1810/R
Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Identification of cell surface markers for acute myeloid leukemia prognosis based on multi-model analysis
Jiaqi Tang, Lin Luo, Bakwatanisa Bosco, Ning Li, Bin Huang, Rongrong Wu, Zihan Lin, Ming Hong, Wenjie Liu, Lingxiang Wu, Wei Wu, Mengyan Zhu, Quanzhong Liu, Peng Xia, Miao Yu, Diru Yao, Sali Lv, Ruohan Zhang, Wentao Liu, Qianghu Wang, Kening Li
DOI: 10.7555/JBR.38.20240065
Abstract FullText HTML PDF
p53 exerts anticancer effects by regulating enhancer formation and activity
Shuhan Chen, Xuchun Wang, Nan Yang, Yuechi Song, He Cheng, Yujie Sun
DOI: 10.7555/JBR.37.20230206
Abstract FullText HTML PDF
Unlocking the novel activation mechanism of human IL-18
Yingchao Hu, Yuxian Song, Shuo Yang
DOI: 10.7555/JBR.38.20240154
Abstract FullText HTML PDF
Timosaponin AⅢ induces drug-metabolizing enzymes by activating constitutive androstane receptor (CAR) via dephosphorylation of EGFR signaling pathway
Muhammad Zubair Hafiz, Jie Pan, Zhiwei Gao, Ying Huo, Haobin Wang, Wei Liu, Jian Yang
DOI: 10.7555/JBR.38.20240055
Abstract FullText HTML PDF
Anesthetic dilemmas in an achondroplastic patient undergoing elective cesarean section
Aaron Brown, Hong Liu, Cristina Chandler
DOI: 10.7555/JBR.37.20230301
Abstract FullText HTML PDF
A chemical odyssey: Exploring renal stone diversity by age and sex in Punjab, Pakistan
Zubair Muhammad, Rasool Zoha
DOI: 10.7555/JBR.38.20240039
Abstract FullText HTML PDF
Systemic lupus erythematosus therapeutic strategy: From immunotherapy to gut microbiota modulation
Vitaly Chasov, Ekaterina Zmievskaya, Irina Ganeeva, Elvina Gilyazova, Damir Davletshin, Maria Filimonova, Aygul Valiullina, Anna Kudriaeva, Emil Bulatov
DOI: 10.7555/JBR.38.20240009
Abstract FullText HTML PDF
PAK2 promotes proliferation, migration, and invasion of lung squamous cell carcinoma through LIMK1/cofilin signaling pathway
Congcong Wang, Junyan Wang, Ruifeng Xu, Xia Huang, Qiushuang Li, Chenxi Zhang, Baiyin Yuan
DOI: 10.7555/JBR.37.20230317
Abstract FullText HTML PDF
Cancer cell membrane-camouflaged biomimetic nanoparticles for enhancing chemo-radiation therapy efficacy in glioma
Chunming Tang, Yanling Wang, Min Wu, Zhiji Wang, Yupeng Zhou, Ya Lin, Yijun Wang, Huae Xu
DOI: 10.7555/JBR.38.20240100
Abstract FullText HTML PDF
Acrolein-triggered atherosclerosis via AMPK/SIRT1-CLOCK/BMAL1 pathway and a protection from intermittent fasting
Qianfeng Chen, Yuxia Zhong, Bohan Li, Yucong Feng, Yuandie Zhang, Tao Wei, Margaret Zaitoun, Shuang Rong, Hua Wan, Qing Feng
DOI: 10.7555/JBR.38.20240025
Abstract FullText HTML PDF
Post-transcriptional dysregulation in autism, schizophrenia, and bipolar disorder
Yuanyuan Wang, Yitong Yan, Bin Zhou, Mingyan Lin
DOI: 10.7555/JBR.38.20240114
Abstract FullText HTML PDF
Macrophage scavenger receptor-A1 promotes skeletal muscle regeneration after hindlimb ischemia
Siying Wang, Saiya Wang, Wenhan Cai, Jie Wang, Jianan Huang, Qing Yang, Hui Bai, Bin Jiang, Jingjing Ben, Hanwen Zhang, Xudong Zhu, Xiaoyu Li, Qi Chen
DOI: 10.7555/JBR.38.20240117
Abstract FullText HTML PDF
Associations of diet with infectious diseases in UK Biobank
Junlan Tu, Xuehong Cai, Yifan Wang, Xiangyu Ye, Meijie Yu, Sheng Yang, Rongbin Yu, Peng Huang
DOI: 10.7555/JBR.37.20230319
Abstract FullText HTML PDF
The role of SRPK1-mediated phosphorylation of SR proteins in the chromatin configuration transition of mouse germinal vesicle oocytes
Xia Wang, Shuai Zhou, Haojie Yin, Jian Han, Yue Hu, Siqi Wang, Congjing Wang, Jie Huang, Junqiang Zhang, Xiufeng Ling, Ran Huo
DOI: 10.7555/JBR.38.20240054
Abstract FullText HTML PDF
Novel anti-inflammatory peptide alleviates liver ischemia-reperfusion injury
Xuejun Xu, Kaineng Sun, Hao Chang, Chunxiang Shen, Xiangdong Li, Yangyue Ni, Yuxiao Zhu, Huiquan Wang, Ruiyan Xiong, Jon Rob Padde, Zhipeng Xu, Lin Chen, Lu Chen, Min Hou, Liyong Pu, Minjun Ji
DOI: 10.7555/JBR.38.20240020
Abstract FullText HTML PDF
Expression profiling and bioinformatics analysis of serum exosomal circular RNAs in lymph node metastasis of papillary thyroid carcinoma
Huiyong Peng, Zhangwei Zhu, Jie Xing, Qian Xu, Changfeng Man, Shengjun Wang, Yingzhao Liu, Zhengdong Zhang
DOI: 10.7555/JBR.37.20230304
Abstract FullText HTML PDF
First-episode psychiatric disorder risk from SARS-CoV-2 infection, a clinical analysis with Chinese psychiatric inpatients
Ya Xie, Zifeng Xu, YuMin Zhang, Yisheng Li, Pengyu Du, Chun Wang
DOI: 10.7555/JBR.38.20240005
Abstract FullText HTML PDF
DEC1 deficiency protects against bone loss induced by ovariectomy through inhibiting inflammation
Lan Lin, Zhiyi Qiang, Kaiao Chen, Ying Huo, Wei Liu, Jian Yang
DOI: 10.7555/JBR.38.20240069
Abstract FullText HTML PDF
Identification of common genetic variants in KCNQ family genes associated with gastric cancer survival in a Chinese population
Yuetong Chen, Chen Li, Yi Shi, Jiali Dai, Yixuan Meng, Shuwei Li, Cuiju Tang, Dongying Gu, Jinfei Chen
DOI: 10.7555/JBR.38.20240040
Abstract FullText HTML PDF
Mycobacterium smegmatis enhances shikonin-induced immunogenic cell death—an efficient in situ tumor vaccine strategy
Zhaoye Qian, Zhe Zhang, Lanqi Cen, Yaohua Ke, Jie Shao, Manman Tian, Baorui Liu
DOI: 10.7555/JBR.38.20240049
Abstract FullText HTML PDF
GSDMD protects intestinal epithelial cells against bacterial infections through its N-terminal activity impacting intestinal immune homeostasis
Honghui Li, Jie Pu, Dongxue Yang, Lu Liu, Yingchao Hu, Shuo Yang, Bingwei Wang
DOI: 10.7555/JBR.38.20240041
Abstract FullText HTML PDF
Medical ozone alleviates acute lung injury by enhancing phagocytosis targeting NETs via AMPK/SR-A1 axis
Chenxiao Yan, Yong Zhang, Lai Jin, Xiaojie Liu, Xuexian Zhu, Qifeng Li, Yu Wang, Liang Hu, Xueming He, Hongguang Bao, Xia Zhu, Qian Wang, Wen-Tao Liu
DOI: 10.7555/JBR.38.20240038
Abstract FullText HTML PDF
Cyclopeptide moroidin inhibits vasculogenic mimicry formed by glioblastoma cells via regulating β-catenin activation and EMT pathways
Pengxiang Min, Yingying Li, Cuirong Wang, Junting Fan, Shangming Liu, Xiang Chen, Yamin Tang, Feng Han, Aixia Zhang, Lili Feng
DOI: 10.7555/JBR.38.20240015
Abstract FullText HTML PDF
The role of pericyte in ocular vascular diseases
Lian Jun Shi, HuiMin Ge, Fan Ye, Xiumiao Li, Qin Jiang
DOI: 10.7555/JBR.37.20230314
Abstract FullText HTML PDF
Association between exposure to per- and polyfluoroalkyl substance and liver injury in American adults
Yuqian Yan, Lu Zhang, Xin Xu, Jing Lu, Xinyuan Ge, Maojie Liu, Juan Yang, Chan Tian, Zijun Ge, Chengxiao Yu, Wen Guo, Chunyan Ye, Qun Zhang
DOI: 10.7555/JBR.38.20240018
Abstract FullText HTML PDF
MicroRNA-19a-3p augments TGF-β1-induced cardiac fibroblast activation via targeting BAMBI
Pengxi Shi, Ao Tan, Yuanyuan Ma, Lingli Que, Chuanfu Li, Yongfeng Shao, Haoliang Sun, Yuehua Li, Jiantao Li
DOI: 10.7555/JBR.37.20230313
Abstract FullText HTML PDF
Genetic variation of circHIBADH enhances prostate cancer risk through regulating HNRNPA1-related RNA splicing
Yifei Cheng, Rongjie Shi, Shuai Ben, Silu Chen, Shuwei Li, Junyi Xin, Meilin Wang, Gong Cheng
DOI: 10.7555/JBR.38.20240030
Abstract FullText HTML PDF
Oxytocin ameliorates cognitive impairments by attenuating excitation/inhibition imbalance of neurotransmitters acting on parvalbumin interneurons in a mouse model of sepsis-associated encephalopathy
Ren-Qi Li, Qiu-Ting Zeng, Mu-Huo Ji, Yue Zhang, Ming-Jie Mao, Shan-Wu Feng, Man-Lin Duan, Zhi-Qiang Zhou
DOI: 10.7555/JBR.37.20230318
Abstract FullText HTML PDF
Human circBOULE RNAs as potential biomarkers for sperm quality and male infertility
Liping Cheng, He Jin, Tianheng Xiao, Xiaoyu Yang, Tingting Zhao, Eugene Yujun Xu
DOI: 10.7555/JBR.37.20230296
Abstract FullText HTML PDF
hUCMSC-derived extracellular vesicles relieve cisplatin-induced granulosa cell apoptosis in mice by transferring anti-apoptotic miRNAs
Wenjing Tang, Haiyan Yan, Xiaojun Chen, Yanan Pu, Xin Qi, Liyang Dong, Chuan Su
DOI: 10.7555/JBR.37.20230310
Abstract FullText HTML PDF
Mouse KL2 is a unique MTSE involved in chromosome-based spindle organization and regulated by multiple kinases during female meiosis
Shi-Ya Xie, Yan-Jie Yang, Zhen Jin, Xiao-Cong Liu, Shu-Ping Zhang, Ning Su, Jia-Qi Liu, Cong-Rong Li, Dong Zhang, Lei-Lei Gao, Zhi-Xia Yang
DOI: 10.7555/JBR.37.20230290
Abstract FullText HTML PDF
RNA-sequencing expression profile and functional analysis of retinal pigment epithelium in atrophic age-related macular degeneration
Miao Xu, Yan Gao, Wenjie Yin, Qinghuai Liu, Songtao Yuan
DOI: 10.7555/JBR.37.20230320
Abstract FullText HTML PDF
Coronary atherosclerotic plaque regression strategies
Anastasia V. Poznyak, Alexey Aleksandrovich Yakovlev, Mikhail А. Popov, Alexander D. Zhuravlev, Vasily N. Sukhorukov, Alexander N. Orekhov
DOI: 10.7555/JBR.37.20230223
Abstract FullText HTML PDF
A novel bellidifolin intervention mitigates nonalcoholic fatty liver disease-like changes induced by bisphenol F
Jing Xue, Linwei Zhang, Jingxian Tao, Xuexue Xie, Xi Wang, Linlin Wu, Shuhu Du, Ninghua Tan, Yang Jin, Jianming Ju, Junting Fan, Jun Wang, Fei Huan, Rong Gao
DOI: 10.7555/JBR.37.20230169
Abstract FullText HTML PDF
Piezo1 as a potential player in intracranial hemorrhage: from perspectives on biomechanics and hematoma metabolism
Tianle Jin, Maoxing Fei, Shiqiao Luo, Handong Wang
DOI: 10.7555/JBR.37.20230241
Abstract FullText HTML PDF
Evaluating short-term and long-term liver fibrosis improvement in hepatitis C patients post-DAA treatment
Yifan Wang, Xinyan Ma, Yanzheng Zou, Ming Yue, Meiling Zhang, Rongbin Yu, Hongbo Chen, Peng Huang
DOI: 10.7555/JBR.37.20230284
Abstract FullText HTML PDF
Regulatory signaling of ferroptosis and risk of diseases
Xiangyu Zhang, Yingchao Hu, Bingwei Wang, Shuo Yang
DOI: 10.7555/JBR.37.20230224
Abstract PDF
Potential clinical application of microRNAs in bladder cancer
Pei Wang, Xiaowei Wei, Xiaojun Qu, Yefei Zhu
DOI: 10.7555/JBR.37.20230245
Abstract FullText HTML PDF
Genetic variants in C1GALT1 are associated with gastric cancer risk and immune infiltrations
Mengfan Guo, Jingyuan Liu, Yujuan Zhang, Jingjing Gu, Junyi Xin, Mulong Du, Haiyan Chu, Meilin Wang, Hanting Liu, Zhengdong Zhang
DOI: 10.7555/JBR.37.20230161
Abstract FullText HTML PDF
Phase separation and transcriptional regulation in cancer development
Yan Gu, Ke Wei, Jun Wang
DOI: 10.7555/JBR.37.20230214
Abstract PDF
Category
Phosphorylated protein chip combined with artificial intelligence tools for precise drug screening
Katsuhisa Horimoto, Yuki Suyama, Tadamasa Sasaki, Kazuhiko Fukui, Lili Feng, Meiling Sun, Yamin Tang, Yixuan Zhang, Dongyin Chen, Feng Han
2024, 38(3): 195-205. DOI: 10.7555/JBR.37.20230082
Abstract FullText HTML PDF
Functional aspects of the brain lymphatic drainage system in aging and neurodegenerative diseases
Yan Chen, Xiaoxin He, Jiachen Cai, Qian Li
2024, 38(3): 206-221. DOI: 10.7555/JBR.37.20230264
Abstract FullText HTML PDF
Anticancer therapeutic strategies for targeting mutant p53-Y220C
Vitaly Chasov, Damir Davletshin, Elvina Gilyazova, Regina Mirgayazova, Anna Kudriaeva, Raniya Khadiullina, Youyong Yuan, Emil Bulatov
2024, 38(3): 222-232. DOI: 10.7555/JBR.37.20230093
Abstract FullText HTML PDF
Atherosclerosis originating from childhood: Specific features
Anastasia V. Poznyak, Alexey A. Yakovlev, Mikhail А. Popov, Elena B. Zhigmitova, Vasily N. Sukhorukov, Alexander N. Orekhov
2024, 38(3): 233-240. DOI: 10.7555/JBR.37.20230198
Abstract FullText HTML PDF
Upregulation of α-ENaC induces pancreatic β-cell dysfunction, ER stress, and SIRT2 degradation
Xue Zhang, Dan Zhang, Lei Huo, Xin Zhou, Jia Zhang, Min Li, Dongming Su, Peng Sun, Fang Chen, Xiubin Liang
2024, 38(3): 241-255. DOI: 10.7555/JBR.37.20230128
Abstract FullText HTML PDF
Indirubin alleviates retinal neurodegeneration through the regulation of PI3K/AKT signaling
Huan Li, Huiying Zhang, Lushu Chen, Yaming Shen, Yuan Cao, Xiumiao Li, Jin Yao
2024, 38(3): 256-268. DOI: 10.7555/JBR.37.20230078
Abstract FullText HTML PDF
Correlations between serum kidney injury molecule-1, cystatin C and immunosuppressants: A cross-sectional study of renal transplant patients in Bahrain
Kannan Sridharan, Shamik Shah, Mona Al Hammad, Fatima Ali Mohammed, Sindhan Veeramuthu, Mona Abdulla Taher, Mustafa Mohamed Hammad, Lamees Jawad, Eman Farid
2024, 38(3): 269-277. DOI: 10.7555/JBR.37.20220211
Abstract FullText HTML PDF
Efficacy evaluation of standardized Rheum rhaponticum root extract (ERr 731®) on symptoms of menopause: A systematic review and meta-analysis study
Vishal P. Dubey, Varun P. Sureja, Dharmeshkumar B. Kheni
2024, 38(3): 278-286. DOI: 10.7555/JBR.37.20230219
Abstract FullText HTML PDF
Journal of Biomedical Research is a peer reviewed open access journal dedicated to publishing high-quality research in all areas of the biological and medical sciences.

View archived journal contents on PubMed Central >

Journal Services

    NewslettersMORE+

      Top Journal ContentMORE+